Väärtused

  • Usaldusväärsus. Edu ja püsivus on kindlad niikaua, kuni ettevõttel püsib ostjate usaldus. Täidame oma lubadusi.
  • Hoolivus. Hoolivus ja austus oma töötajate ja klientide vastu. Mõistame ja aitame üksteist.
  • Professionaalsus. Julgeme teha õigeid asju õigel ajal ning õpime aktiivselt nii enda kui ka teiste kogemustest.
  • Innovaatilisus. Pakume klientidele parimat ja püüdleme täiuslikkuse poole. Genereerime uusi ideid, töötame läbi ja viime ellu.
  • Traditsioon. Hoiame aus ja jätkame firma aastasadade pikkust teravilja töötlemise traditsiooni.